Skip to content
Foto: Josh Miller

Indspark til kulturpolitisk redegørelse

Vi indsendte følgende forslag: Rettighedsmodellen er en hjørnesten i dansk kulturpolitik. Den danske rettighedsmodel sikrer et højt niveau af dansk produceret indhold til glæde for befolkningen og kulturlivet. Danske tv- og filmproduktioner kan dermed være med til at fastholde vores fælles kultur og identitet i en tid, hvor mange internationale produktioner er tilgængelige for danskerne.

Den velfungerende rettighedsmodel har virket i 45 år og sikret kunsterne og producenterne betalinger for deres arbejde når andre vil bruge tv-, musik- og filmindhold. Eksempelvis kan 25 procent af en skuespillers årsløn komme fra midlerne fra rettighedsbetalingerne.

Men i disse år hvor den teknologiske udvikling hele tiden skaber nye platforme, og de internationale tjenester udgør en stadig større del af danskernes medieforbrug, er det vigtigt, at modellen løbende forsvares. Det er derfor afgørende, at vi altid er på forkant med den teknologiske udvikling og andre pres mod den danske rettighedsmodel.

Rettighedsmodellen er en hjørnesten i det økonomiske kredsløb for danske kunstnere og producenter.

Tilbage til oversigten
Back To Top