Skip to content

TvMF

TvMF arbejder for, at kulturerhvervet får en stærkere politisk placering, så kulturen prioriteres højt på den politiske dagsorden.

Vi vil styrke dansk ophavsret og dansk kulturerhverv i bred forstand. Det er centralt i vores arbejde, at vi formidler sektorens betydning for dansk kultur og dansk økonomi.

Basale demokratiske rettigheder inden for den kulturpolitiske agenda er fundamentet for en sund, blomstrende og fremtidssikret kultursektor. TvMF arbejder derfor på at styrke faktabaseret oplysning, presse- og ytringsfrihed, kildekritik, regulering af tech-giganter, kunstnerisk frihed m.m.

TvMF Lars L. Nielsen
Foto: Barons

Lars L. Nielsen
Direktion, PA-Direktør

Organisationer

TvMF repræsenterer en række organisationer i tv-, musik- og filmbranchen. Organisationerne spænder vidt og dækker flere faggrupper fra forfattere, journalister og musikere til film- og tv-producenter, instruktører og skuespillere. Fælles for dem er, at de bl.a. arbejder for at styrke kendskabet til branchens betydning for dansk kultur, beskæftigelse og økonomi.

Back To Top